1. Mọi thông tin trên BatNgo.Info này được viết hoàn toàn dựa trên quan điểm cá nhân, đánh giá mang tính khách quan của BatNgo.Info và chỉ mang tính chất tham khảo. Vì thế cho nên bạn phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm về các thông tin mà bạn cho là tin tưởng và phù hợp.
  2. Trong bất kỳ trường hợp nào, BatNgo.Info không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát trực tiếp hay gián tiếp nào của bạn phát sinh từ việc tham khảo nội dung trên BatNgo.Info.
  3. Nội dung những quảng cáo đăng tải trên BatNgo.Info phụ thuộc và chịu trách nhiệm bởi các đối tác, BatNgo.Info không chịu trách nhiệm về tính tồn tại cũng như chính xác của các quảng cáo.
  4. Khi truy cập vào BatNgo.Info, bạn đã đồng ý không vi phạm các quy định sử dụng.

BatNgo.Info